fredag 16 november 2012

Onsdag till fredag 14.11. - 16.11. 2012 
Fotografen har varit på uppdrag utanför skolan och har därmed inte uppdaterat på några dagar...
 
På de tre första bilderna ser vi att en liten parkering nu är anlagd utanför hallen. På fasaden kommer det att komma en skylt med hallens namn.
 
På den fjärde bilden ser vi ett av de många fästen i golvet där gymnastikutrustning vollebollnät med mera skall fästa i golvet. Alla fästen är nu klara i hallen.
 
På den femte bilden ser vi reglagen till basketkorgarna i hallen som hissa upp och ner med elmotorer. Smidigt och bra men framföraällt inga vevar på väggarna som sticker ut.
 
På den sjätte bilden ser vi mattan som nu är helt klar. Nästa vecka skall linjer tejpas på mattan.
 
Den sista bilden visar den flyttbara trappan som förbinder hallen med skolans centralkök. Bra ifall det ordnas något större evenemang med servering i hallen.