fredag 23 november 2012

Fredagen den 23.11. 2012


Försynen gjordes idag och endast detaljer återstår. Det återstår nu en vecka av byggtiden. Syner kommer att utföras nästa vecka. Så här ser hallen ut när den är delad i två delar.