torsdag 30 augusti 2012

Torsdagen 30.08.2012. 
Idag har man gjutit trappan på den södra sidan. På den sistsa bilden ses formen till trappan till huvudentrén.
Onsdagen den 29.08.2012Nu händer massor på en gång.
Väggen som man kan dela salen i två delar är på plats. Ute byggstrappor med handikappramper. Inne i duschar och toaletter pågår arbetet med att fuktspärra väggar och golv. Full fart!
Tisdagen den 28.08.2012
Det man ser på bilderna är arbetet med att montera den nedfällbara väggen som delar salen i två delar. Den första bilden visar ventilationsskorstenen som monterades idag.

fredag 24 augusti 2012

Torsdagen 23.08. 2012


Det här är ingen korkiosk....
Ventilationsskorstenen är klar att montera så fort arbetet med ventilationen är slutförd.
Fredagen 24.08. 2012


Målarna har nu börjat måla innertak. Arbetet med spackling och målning kommer att komma igång nästa vecka.

onsdag 22 augusti 2012

Onsdagen den 22.08. 2012


Den första ventilationskanalen på plats. Systemet har återvinning av värme.
Tisdagen den 21.08. 2012

På de första två bilderna ser man ventilationsaggregatet och värmeväxlare på plats och under installation. Gipsskivor är monterade i entréns toaletter och i större delen av de övriga utrymmena där gipsskivor skall finnas. Nästas vecka skall målare finnas på plats och då skall allt gips vara på plats.
Just nu pågår installation av ventilation och värme samt kabeldragning/elarbete, vilket inte syns i praktiken då mycket av arbetet sker på mellantaken och i väggarna.

fredag 17 augusti 2012

Fredagen den 17.08. 2012


Den här kabeln får symbolisera det som har hänt denna vecka. Kabeldragning...
Torsdagen den 16.08. 2012


Alla innandörrar i hallen är nu monterade.
Onsdagen den 15.08. 2012Igen så händer det saker som inte syns. I de här utrymmena i mellantaken kryper elektriker och drar kabel. Byggarna monterar dörrar.

måndag 13 augusti 2012

Måndagen den 13.08. 2012
Väggen som skall skydda från insyn när man kommer in till omklädningsrummen är klara. Här ser ingen in...

fredag 10 augusti 2012

Fredagen den 10.8.2012

Arbetet med att inreda omklädningsrummen har börjat. Taken är färdiga. Det här är en av mellanväggarna i omklädningsrummen som skall hindra insyn från korridoren när man öppnar dörren...
Torsdagen den 9.8.2012

Vattenledningarna till entréns toaletter byggs in i en låda...

torsdag 9 augusti 2012

Onsdagen den 8.8.2012Full fart på bygget men endast sådant som tar tid och måste bli rätt. Som till exempel att spåra in rör för vattenledningar och att spika spånt...

tisdag 7 augusti 2012

Tisdagen den 7.8.2012

Ingen uppdatering idag.
Måndagen den 6.8.2012

Då var bygget igång igen efter semestern. Panel på plats i korridorer och snart i omklädningsrum och gymmet. På en av bilderna ser man hur taket blir i gymmet och var eleverna kommer att gå in till sin gymnastiksal från skolan.